REDA ELKADER - lekarz ortopeda, biegły sądowy z zakresu ortopedii i traumatologii.

Lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów według kolejności przyjścia:

- poniedziałek:
08:00 - 09:30
17:30 - 19:00

- środa i piątek
15:30-18:30

Informacja na miejscu lub pod nr tel. (44) 633 99 33, 601 341 864.