REDA ELKADER - lekarz ortopeda, biegły sądowy z zakresu ortopedii i traumatologii.

Lekarz przyjmuje bez wcześniejszych zapisów według kolejności przyjścia:

- poniedziałek 15:00 - 18:00

- środa 15:00 - 18:00

- piątek 15:00 - 18:00

Informacja na miejscu lub pod nr tel. (44) 633 99 33, 601 341 864.